Spreekuren

Maandag:
11:00u-12:00u Inloophuis de Open Haven
(Fjord 155)

Donderdag:
11:00u-12:00u Inloophuis de Waterwijk
(Oostzeestraat 7-11)
14:00u-15:00u Ontmoetingsplek BinnenInn
(Neringpassage 54)

Vrijdag:
14:00u-15:00u Huiskamer 't Trefpunt
MFA Dukdalf
(Punter 35-27)

Je kunt gewoon binnen lopen en vragen naar iemand van het straatpastoraat.

Telefoon

06 - 300 416 81

Email

info@straatpastoraatlelystad.nl

POSTADRES
Stichting Straatpastoraat Lelystad
P.a. Beukenhof 153
8212 EJ LELYSTAD

Kamer van Koophandel 39096693
ANBI nummer RSIN 817275083